Verzenden & retourneren

Verzenden en retourneren

De producten van Foell.trends worden verzonden via PostNL of DHL. Vrijwel alle bestellingen binnen Nederland kun je binnen 2 á 4 werkdagen thuis verwachten. Als de bestelling door ons is aangemeld bij PostNL of DHL, ontvang je een verzendbevestiging per mail.

Producten worden zo spoedig mogelijk opgestuurd indien voorradig. Wanneer producten niet op voorraad zijn wordt de levertijd verlengt naar 7-10 werkdagen. Wanneer een product niet op voorraad is wordt de klant doormiddel van e-mail op de hoogte gesteld.

Retourneren
Retour sturen kan binnen een bedenktermijn van 14 dagen, je kan het retour aanmelden via je account. Geen account? Maak deze dan aan met hetzelfde e-mailadres als waarmee je besteld hebt. Het product dient zonder schade en in de originele verpakking teruggestuurd te worden. De retourkosten zijn voor de klant. Na ontvangst van de geretourneerde items wordt het geld z.s.m. teruggestort op het rekeningnummer wat opgegeven is.

Retour sturen kan naar het volgende adres:

Foell.trends retour

Hertog Janplein 21a

5469 BJ in Erp

Heb je vragen of een klacht over jouw bestelling, mail dan naar: [email protected] 

Het herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.


De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u de bij de bestelling geleverde brief of het modelformulier te gebruiken.


Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

 

Terugbetaling
In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, exclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 6,95 zullen bedragen.

 

Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

  • voor producten die na opening vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden, zoals Gedragen kleding, zonder schade, originele verpakking terug sturen


Modelformulier voor herroeping
(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan Foell.trends, Foell.trends
Peelstraat 4B
5427 EG
Boekel, [email protected]


Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt betreffende:

  • de verkoop van de volgende goederen:

  • de levering van de volgende digitale inhoud:

  • de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:

Besteld op* / Ontvangen op*:
Naam/Namen consument(en):
Adres consument(en):


Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):


Datum:


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is